Skip links

Napojení na Insolvenční rejstřík

Právě jsme vydali aktualizaci, která přináší novou funkci napojení na Insolvenční rejstřík.

Díky napojení na insolvenční rejstřík můžete pustit z hlavy další maličkost, jako právě hlídání, zda proti někomu z vlastníků, SJM, nebo spoluvlastníků nebylo zahájeno insolvenční řízení.

Jak nastavit hlídání insolvenčního rejstříku?

Stačí, když v Detailu společenství, pod záložkou Hlídání insolvenčního rejstříku přidáte osobu, kterou chcete hlídat. Jednoduše vyberete konkrétní osobu, vyplníte její datum narození a potvrdíte. O nic víc se nemusíte starat. Od této chvíle SVJ Aplikace za Vás hlídá automaticky jednou měsíčně konkrétního vlastníka a pokud bude v Insolvenčním rejstříku nalezen záznam o novém nebo probíhajícím řízení, upozorníme Vás jak v aplikaci, tak prostřednictvím e-mailové zprávy.

Je hlídání insolvenčního rejstříku zpoplatněné?

Není. Stále trváme na tom, že SVJ Aplikace by neměla mít žádné příplatkové služby a veškeré její funkce by měly být v rámci stanovené a jednotné ceny. To znamená, že službu není nutné nijak zvlášť aktivovat a dokupovat. S vydáním aktualizace ji máte automaticky k dispozici.

Proč je dobré hlídat insolvenční rejstřík?

Minimálně proto, že můžete předejít nepříjemnostem s dlužnými částkami. Například za pravidelné platby do SVJ. Pokud některý z vlastníků neplatí předepsané zálohy, vzniká mu tak u společenství dluh a v případě, že je na takového vlastníka uvaleno insolvenční řízení, je dobré, aby se společenství přihlásilo se svými pohledávkami insolvenčnímu správci a mohlo být zařazeno do insolvenčního řízení. V případě, že by tak společenství neučinilo, mohlo by se stát, že dlužnou částku už nedostane.

Dostupnost aktualizace

Aktualizace byla automaticky nainstalována všem společenstvím, které již SVJ Aplikaci využívají. Není nutné aktualizaci vyžádat nebo vyhledávat.