Skip links

Aktualizace aplikace

Informace o aktualizacích, změnách a verzích SVJ Aplikace

AKTUALIZACE

Informace k aktualizacím

Zde najdete veškeré změny, které jsme kdy v aplikaci udělali.

Verze 1.17.

22. února 2023

NOVINKY

Insolvenční rejstřík

Do SVJ Aplikace bylo přidáno napojení na Insolvenční rejstřík. Pohlídáme za Vás případné insolvenční řízení vedené s jednotlivými vlastníky.

Verze 1.16.

11. listopadu 2022

ÚPRAVY

Formát telefonního čísla

V detailu vlastníků a sousedů je nově možné zadat telefonní číslo v libovolném formátu.

OPRAVY

Prohlížeč Mozilla Firefox

S poslední aktualizací prohlížeče Mozilla Firefox se mohla vyskytnout chyba s načtením aplikace.

Verze 1.15.

27. června 2022

ÚPRAVY

Změna e-mailové adresy

Je povolena změna e-mailové adresy a není nutné kontaktovat podporu SVJ Aplikace.

Jednotky v online hlasování

Do prezenční listiny online hlasování jsme přidali sloupec s jednotkami pro lepší orientaci.

Verze 1.14.

6. června 2022

NOVINKY

Pokladna

Nově v aplikaci můžete využívat pokladnu, a to včetně tisknutí pokladních příjmových a výdajových dokladů.

Verze 1.13.

5. září 2021

NOVINKY

Katastr nemovitostí

Aplikace je nově napojená na katastr nemovitostí a jednou za měsíc bude automaticky hlídat změny. Pokud nastane nějaká změna, budete informováni jak v aplikaci, tak i prostřednictvím e-mailu. Hlídání změn v katastru nemovitostí je dostupné pouze v placené verzi.

Odkazy na dokumenty

Nově můžete do dokumentů přidávat odkazy na jednotlivé soubory, které máte uložené například na Dropboxu, Google Disku nebo jiných ložištích. Odkaz na konkrétní soubor budete mít uložený mezi dokumenty.

Náhledy dokumentů

U PDF dokumentů nebo obrázků je v jejich detailu nově vidět i náhled daného souboru.

ÚPRAVY

Podíly vlastníků

Nově lze upravovat i celkový podíl u jednotlivých vlastníků. Tato změna souvisí s katastrem nemovistostí, kde není vždy u všech vlastníků stejný celkový podíl.

Verze 1.12.

26. dubna 2021

NOVINKY

Online hlasování

Právně uznatelné online hlasování včetně pomocníka při sčítání hlasů na shromáždění.

Adresář kontaktů

Ukládejte důležité kontakty na služby a jiné dodavatele.

Vyhledávání

Pohodlné vyhledávání napříč celou aplikací.

Tiskové výstupy

Jednoduše vytisknete nebo uložíte do PDF všechny zadané zprávy, události v kalendáři, hlášení, ankety nebo hlasování.

ÚPRAVY

Rozbalovací menu

Kategorie v menu jsou nově rozbalovací.

Verze 1.11.

6. března 2021

ÚPRAVY

Viditelnost kontaktních údajů

Nově mohou členové výboru skrýt své telefonní číslo a e-mailovou adresu před řadovými členy společenství.

Verze 1.10.

2. března 2021

NOVINKY

Opakované události

V kalendáři můžete nově nastavit opakované události.

Připomínky událostí

Každé události můžete nově nastavit připomínku, která upozorní na blížící se událost e-mailem.

Verze 1.9.

26. listopadu 2020

NOVINKY

Přehled poplatků

Byl přidán nový modul s evidencí poplatků.

Verze 1.8.

1. listopadu 2020

NOVINKY

Ankety

Byl přidán nový modul s anketami. Nyní můžete pohodlně vytvářet a vyhodnocovat ankety napříč celým společenstvím.

Role a oprávnění

Nově můžete vytvářet vlastní role a oprávnění pro přístup do aplikace (například pro správce nemovitosti, účetní apod.).

Video chat

Pro členy výboru je k dispozici video chat, díky kterému naplánujete například schůzi výboru z pohodlí domova a nemusíte se scházet v kanceláři.

Datová schránka

Do detailu společenství můžete uvést identifikační číslo datové schránky (pokud ji máte).

Barevné zvýraznění textu

Do všech textových editorů byla přidána možnost barevného zvýraznění textu.

Funkce vlastníků a sousedů

Ve výpisů sousedů se nově zobrazuje funkce daného souseda po najetí na jeho ikonu před jménem.

Verze 1.7.

11. srpna 2020

NOVINKY

Podpora a nápověda

Přepracovali jsme podrobnou dokumentaci s nápovědou do samostatné stránky a vytvořili tak ucelenou stránku podpory.

Komunita

Vytvořili jsme skupiny na Facebooku pro všechny členy společenství a pro členy výboru, kde můžete sdílet své zkušenosti, vést diskuzi a případně se poradit s členy jiných společenství.

ÚPRAVY

Fakturace

Fakturace je nově přesunuta z hlavního menu do detailu společenství.

OPRAVY

Drobečková navigace

V některých případech mohla drobečková navigace odkazovat na stránku s nástěnkou.

Mobilní vzhled

Oprava zobrazení na některých mobilních zařízeních.

Odkaz z informačních mailů

V případě, že jste byli z aplikace odhlášeni a klikli v informačním e-mailu na tlačítko odkazující na danou událost nebo zprávu, nastala chyba a nebylo nabídnuto přihlášení.

Verze 1.6.

19. června 2020

NOVINKY

Barevné složky

U složek v dokumentech můžete nově zvolit i jejich barvu.

Verze 1.5.

29. dubna 2020

NOVINKY

Shromáždění vlastníků

Vytvářejte a plánujte shromáždění vlastníků s detailním popisem, potřebnými přílohami a zároveň evidujte předběžnou účast členů společenství.

Fotogalerie

Vytváření různých fotogalerií přehledně zorganizovaných do složek.

Hromadné přesouvání a mazání dokumentů

V dokumentech lze nyní přesouvat a odstraňovat více dokumentů najednou.

Funkce revizor

Mezi funkce kontrolní komise jsme přidali funkci Revizor.

ÚPRAVY

Rychlá akce

Byla přidána možnost rychlého vytvoření fotogalerie a shromáždění vlastníků. Pro lepší orientaci jsme změnili zobrazení z dlaždicového na seznam.

Přílohy

U událostí, zpráv, hlášení a shromáždění vlastníků můžete nově vybírat, jestli přidáte přílohu z nahraných dokumentů nebo nahrajete jinou přílohu z počítače.

Dokumenty

Zarovnání zobrazení složek do mřížky.

Detail společenství

Možnost nahrát fotografii nebo obrázek společenství.

Notifikace v menu

V menu se nově zobrazuje upozornění s počtem nových hlášení a stejně tak počet naplánovaných shromáždění vlastníků.

OPRAVY

Diakritika nahraných souborů

Na některých zařízeních se mohl vyskytovat problém s diakritikou nahraných souborů.

Verze 1.4.

18. března 2020

NOVINKY

Funkce kontrolní komise

Mezi funkce sousedů jsme přidali členy kontrolní komise (předseda kontrolní komise, člen kontrolní komise).

Rychlá akce

Nově je v pravém horním rohu aplikace tlačítko pro rychlé přidání. Jedním kliknutím můžete přidat novou událost, dokument, zprávu, souseda, jednotku nebo hlášení.

Stažení události z kalendáře

Do kalendáře událostí jsme přidali možnost stáhnout každou událost ve formátu *.ics.

ÚPRAVY

Detail společenství

Přepracovali jsme vzhled celého detailu společenství, aby byl uspořádanější a přehlednější. Nově obsahuje i nastavení celkového podílu pro celé společenství.

Podíl

Celkový podíl společenství se nově nastavuje v Detailu společenství, na kartě Nastavení, odkud je automaticky doplňován ke všem sousedům.

Odstranění hlášení

Ke každému hlášení jsme přidali možnost hlášení kompletně odstranit.

Verze 1.3.

14. března 2020

NOVINKY

Hlášení

Nově jsme vytvořili modul hlášení, přes který můžou všichni členové společenství hlásit poruchy, opravy, stížnosti a jiné požadavky.

Nový vzhled detailů

Detaily událostí, dokumentů, zpráv a jednotek jsme přepracovali do přehlednějšího vzhledu.

ÚPRAVY

Štítky

Napříč celou aplikací jsme upravily všechny štítky, aby byly lépe čitelné.

Verze 1.2.

9. února 2020

NOVINKY

Nový vzhled detailu souseda

Přepracovali jsme celý vzhled detailu souseda, aby byl přehlednější a obsahoval více informací o sousedovi.

Jednotky přiřazené k sousedovi

Všechny jednotky, které jsou přiřazené k majiteli nebo spolumajitelům se nově zobrazují i v detailu daného souseda.

Poznámky k sousedovi

Přidali jsme možnost přidávat ke každému sousedovi poznámky.

Rozšíření oprávněných osob

Nově můžete evidovat více možností oprávněných osob.

Majitelé a spolumajitelé

K jednotce lze přidávat více majitelů/spolumajitelů.

Poznámky k jednotkám

Stejně jako u sousedů můžete přidávat poznámky i k jednotkám.

Počet osob

Ke každé jednotce můžete zadat počet osob, které jsou vedeny v dané jednotce.

Číslo jednotky

Nově můžete do čísla jednotky uvádět písmena i znaky. Například jednotka č. 102b nebo 102/330 apod.

Typ jednotky

Byl přidán typ jednotky Nebytový prostor.

Filtr jednotek

Nad celým výpisem jednotek byl přidán filtr podle vchodu a podle typu jednotky.

Verze 1.1.

20. prosince 2019

NOVINKY

Preferovaná komunikace Poštou

V profilu daného souseda můžete nově zvolit preferovanou komunikaci poštou.

Soused bez přístupu

Pokud potřebujete jako výbor vytvořit profil souseda, který nechce přístup do SVJ Aplikace, ale potřebujete údaje o sousedovi a jednotce, tak vyberte při vytváření volbu Vytvořit jako souseda bez přístupu. Tento soused, a veškeré informace k němu přiřazené, budou viditelné pouze členům výboru.

OPRAVY

Počet zpráv v sekci „Staré”

V některých případech se mohlo stát, že neseděl počet zpráv zařazených v kategorii „Staré”