Aktualizace

Informace o aktualizacích a změnách SVJ Aplikace


Aktualizace

2022


Ú P R A V Y
Změna e-mailové adresy
- Je povolena změna e-mailové adresy a není nutné kontaktovat podporu SVJ Aplikace.
Jednotky v online hlasování - Do prezenční listiny online hlasování jsme přidali sloupec s jednotkami pro lepší orientaci.
N O V I N K Y
Pokladna
- Nově v aplikaci můžete využívat pokladnu, a to včetně tisknutí pokladních příjmových a výdajových dokladů.
Aktualizace

2021


N O V I N K Y
Katastr nemovitostí
- Aplikace je nově napojená na katastr nemovitostí a jednou za měsíc bude automaticky hlídat změny. Pokud nastane nějaká změna, budete informováni jak v aplikaci, tak i prostřednictvím e-mailu. Hlídání změn v katastru nemovitostí je dostupné pouze v placené verzi.
Odkazy na dokumenty - Nově můžete do dokumentů přidávat odkazy na jednotlivé soubory, které máte uložené například na Dropboxu, Google Disku nebo jiných ložištích. Odkaz na konkrétní soubor budete mít uložený mezi dokumenty.
Náhledy dokumentů - U PDF dokumentů nebo obrázků je v jejich detailu nově vidět i náhled daného souboru.

Ú P R A V Y
Podíly vlastníků - Nově lze upravovat i celkový podíl u jednotlivých vlastníků. Tato změna souvisí s katastrem nemovistostí, kde není vždy u všech vlastníků stejný celkový podíl.
N O V I N K Y
Online hlasování
- Právně uznatelné online hlasování včetně pomocníka při sčítání hlasů na shromáždění.
Adresář kontaktů - Ukládejte důležité kontakty na služby a jiné dodavatele.
Vyhledávání - Pohodlné vyhledávání napříč celou aplikací.
Tiskové výstupy - Jednoduše vytisknete nebo uložíte do PDF všechny zadané zprávy, události v kalendáři, hlášení, ankety nebo hlasování.

Ú P R A V Y
Rozbalovací menu - Kategorie v menu jsou nově rozbalovací.
Ú P R A V Y
Viditelnost kontaktních údajů
 – Nově mohou členové výboru skrýt své telefonní číslo a e-mailovou adresu před řadovými členy společenství.
N O V I N K Y
Opakované události
 – V kalendáři můžete nově nastavit opakované události
Připomínky událostí – Každé události můžete nově nastavit připomínku, která upozorní na blížící se událost e-mailem.
aktualizace

2020


N O V I N K Y
Přehled poplatků
 – Byl přidán nový modul s evidencí poplatků.
N O V I N K Y
Ankety
 – Byl přidán nový modul s anketami. Nyní můžete pohodlně vytvářet a vyhodnocovat ankety napříč celým společenstvím.
Role a oprávnění – Nově můžete vytvářet vlastní role a oprávnění pro přístup do aplikace (například pro správce nemovitosti, účetní apod.).
Video chat – Pro členy výboru je k dispozici video chat, díky kterému naplánujete například schůzi výboru z pohodlí domova a nemusíte se scházet v kanceláři.
Datová schránka – Do detailu společenství můžete uvést identifikační číslo datové schránky (pokud ji máte).
Barevné zvýraznění textu – Do všech textových editorů byla přidána možnost barevného zvýraznění textu.
Funkce vlastníků a sousedů – Ve výpisů sousedů se nově zobrazuje funkce daného souseda po najetí na jeho ikonu před jménem.
N O V I N K Y
Podpora a nápověda
- Přepracovali jsme podrobnou dokumentaci s nápovědou do samostatné stránky a vytvořili tak ucelenou stránku podpory.
Komunita
- Vytvořili jsme skupiny na Facebooku pro všechny členy společenství a pro členy výboru, kde můžete sdílet své zkušenosti, vést diskuzi a případně se poradit s členy jiných společenství.

Ú P R A V Y
Fakturace - Fakturace je nově přesunuta z hlavního menu do detailu společenství.

O P R A V Y
Drobečková navigace - V některých případech mohla drobečková navigace odkazovat na stránku s nástěnkou.
Mobilní vzhled - Oprava zobrazení na některých mobilních zařízeních.
Odkaz z informačních mailů - V případě, že jste byli z aplikace odhlášeni a klikli v informačním e-mailu na tlačítko odkazující na danou událost nebo zprávu, nastala chyba a nebylo nabídnuto přihlášení.
N O V I N K Y
Barevné složky
- U složek v dokumentech můžete nově zvolit i jejich barvu.
N O V I N K Y
Shromáždění vlastníků
- Vytvářejte a plánujte shromáždění vlastníků s detailním popisem, potřebnými přílohami a zároveň evidujte předběžnou účast členů společenství.
Fotogalerie - Vytváření různých fotogalerií přehledně zorganizovaných do složek.
Hromadné přesouvání a mazání dokumentů - V dokumentech lze nyní přesouvat a odstraňovat více dokumentů najednou.
Funkce Revizor - Mezi funkce kontrolní komise jsme přidali funkci Revizor.

Ú P R A V Y
Rychlá akce
- Byla přidána možnost rychlého vytvoření fotogalerie a shromáždění vlastníků. Pro lepší orientaci jsme změnili zobrazení z dlaždicového na seznam.
Přílohy - U událostí, zpráv, hlášení a shromáždění vlastníků můžete nově vybírat, jestli přidáte přílohu z nahraných dokumentů nebo nahrajete jinou přílohu z počítače.
Dokumenty - Zarovnání zobrazení složek do mřížky.
Detail společenství - Možnost nahrát fotografii nebo obrázek společenství.
Notifikace v menu - V menu se nově zobrazuje upozornění s počtem nových hlášení a stejně tak počet naplánovaných shromáždění vlastníků.

O P R A V Y
Diakritika nahraných souborů - Na některých zařízeních se mohl vyskytovat problém s diakritikou nahraných souborů.
N O V I N K Y
Funkce kontrolní komise - Mezi funkce sousedů jsme přidali členy kontrolní komise (předseda kontrolní komise, člen kontrolní komise).
Rychlá akce - Nově je v pravém horním rohu aplikace tlačítko pro rychlé přidání. Jedním kliknutím můžete přidat novou událost, dokument, zprávu, souseda, jednotku nebo hlášení.
Stažení události z kalendáře - Do kalendáře událostí jsme přidali možnost stáhnout každou událost ve formátu *.ics.

Ú P R A V Y
Detail společenství - Přepracovali jsme vzhled celého detailu společenství, aby byl uspořádanější a přehlednější. Nově obsahuje i nastavení celkového podílu pro celé společenství.
Podíl - Celkový podíl společenství se nově nastavuje v Detailu společenství, na kartě Nastavení, odkud je automaticky doplňován ke všem sousedům.
Odstranění hlášení - Ke každému hlášení jsme přidali možnost hlášení kompletně odstranit.
N O V I N K Y
Hlášení - Nově jsme vytvořili modul hlášení, přes který můžou všichni členové společenství hlásit poruchy, opravy, stížnosti a jiné požadavky.
Nový vzhled detailů - Detaily událostí, dokumentů, zpráv a jednotek jsme přepracovali do přehlednějšího vzhledu.

K nové funkci Hlášení jsme také napsali článek s podrobným vysvětlení celé funkcionality, který si můžete přečíst zde.

Ú P R A V Y
Štítky - Napříč celou aplikací jsme upravily všechny štítky, aby byly lépe čitelné.
N O V I N K Y
Nový vzhled detailu souseda - Přepracovali jsme celý vzhled detailu souseda, aby byl přehlednější a obsahoval více informací o sousedovi.
Jednotky přiřazené k sousedovi - Všechny jednotky, které jsou přiřazené k majiteli nebo spolumajitelům se nově zobrazují i v detailu daného souseda.
Poznámky k sousedovi - Přidali jsme možnost přidávat ke každému sousedovi poznámky.
Rozšíření oprávněných osob - Nově můžete evidovat více možností oprávněných osob.
Majitelé a spolumajitelé - K jednotce lze přidávat více majitelů/spolumajitelů.
Poznámky k jednotkám - Stejně jako u sousedů můžete přidávat poznámky i k jednotkám.
Počet osob - Ke každé jednotce můžete zadat počet osob, které jsou vedeny v dané jednotce.
Číslo jednotky - Nově můžete do čísla jednotky uvádět písmena i znaky. Například jednotka č. 102b nebo 102/330 apod.
Typ jednotky - Byl přidán typ jednotky Nebytový prostor.
Filtr jednotek - Nad celým výpisem jednotek byl přidán filtr podle vchodu a podle typu jednotky.

K této aktualizaci jsme napsali i podrobný článek popisující detailně celou aktualizaci. Můžete si ho přečíst zde.
AKTUALIZACE

2019


N O V I N K Y
Preferovaná komunikace Poštou - V profilu daného souseda můžete nově zvolit preferovanou komunikaci poštou.
Soused bez přístupu - Pokud potřebujete jako výbor vytvořit profil souseda, který nechce přístup do SVJ Aplikace, ale potřebujete údaje o sousedovi a jednotce, tak vyberte při vytváření volbu Vytvořit jako souseda bez přístupu. Tento soused, a veškeré informace k němu přiřazené, budou viditelné pouze členům výboru.

Ú P R A V Y
Nápověda - Přidání informací k vytvoření souseda bez přístupu a preferované komunikaci.

O P R A V Y
Počet zpráv v sekci „Staré” - V některých případech se mohlo stát, že neseděl počet zpráv zařazených v kategorii „Staré”