... aby komunikace v domě byla ještě jednodušší.

Zjistit více
Alternative Text
Alternative Text

Přehled o lidech a jednotkách v domě


Kompletní přehled vlastníků jednotek, oprávněných osob, využívání jednotek, včetně počtu osob v domácnosti, garážových stání, sklepů a nebytových prostorech.

Více informací

Organizace událostí a shromáždění


Probíhající nebo plánované události v přehledném kalendáři a samostatný modul pro plánování shromáždění vlastníků.

Více informací
Alternative Text
Alternative Text

Komunikace, řešení požadavků a hlášení


Publikování informačních zpráv a jiných sdělní, řešení hlášení a požadavků, včetně evidence jejich historie a průběhu řešení.

Více informací

Sdílení veřejných a osobních dokumentů


Sdílení dokumentů, podkladů, materiálů a fotodokumentací, včetně osobních složek pro dokumenty určené pouze daným členům společenství.

Více informací
Alternative Text
Alternative Text

Nástěnka se zprávami, událostmi a kontakty


Přehledná nástěnka s aktuálními a připnutými zprávami, výpisem aktuálně naplánovaných událostí a kontakty na výbor společenství.

Více informací
VE ZKRATCE

Moduly a funkce


Vše jsme navrhli tak, aby ovládání a orientace v SVJ Aplikaci byla co nejjednodušší a nejefektivnější.

Alternative Text
Nástěnka

Ihned po přihlášení uvidíte všechny důležité informace jako jsou zprávy, plánované události a kontakty na výbor.

Kalendář událostí

Naplánujte schůze, opravy, odstávky, a veškeré události v jednom kalendáři, který bude přístupný všem.

Dokumenty

Přehledná správa dokumentů rozdělená do složek přesně tak, jak budete potřebovat.

Zprávy

Napište na nástěnku zprávu stejně tak, jak to děláte doposud. Každý ji bude mít umístěnou na nástěnce.

Vlastníci a sousedé

Kontakty na všechny lidi v domě na jednom místě s přehledným filtrování podle příjmení nebo podle funkce.

Jednotky

Kompletní přehled o jednotkách v domě a se všemi náležitými informacemi.

Hlášení

Každý člen společenství může jednoduše nahlásit výboru poruchy, požadavky, opravy, stížnosti nebo jiná oznámení.

Ankety

Vytvářejte a publikujte ankety napříč celým společenstvím a jednoduše zjistěte zájem nebo názor na danou věc.

Hlasování

Právně uznatelné a plnohodnotné online hlasování včetně pomocníka pro sčítání hlasů na shromáždění vlastníků.

Shromáždění vlastníků

Plánujte shromáždění vlastníků s detailním popisem, potřebnými přílohami a evidujte předběžnou účast členů společenství.

Pokladna

Kompletní evidence vaší poklady a pohybů v pokladně, včetně tisknutí pokladních příjmových a výdajových dokladů.

Přehled poplatků

Evidujte přehled všech poplatků například za služby spojené se správou společenství vlastníků jednotek.

Adresář kontaktů

Uložte si přehledně všechny kontakty na dodavatele, služby, společnosti nebo osoby do adresáře kontaktů.

Fotogalerie

Vytvářejte přehledné fotogalerie včetně jejich popisů a evidujte tak například rekonstrukce částí domu nebo jiné události.

Video chat

Komunikujte se členy výboru společenství přes video chat. Rychlou schůzi výboru zvládnete například z pohodlí domova.

Vlastní role a oprávnění

Vytvořte si vlastní oprávnění třeba pro správce nemovitosti nebo účetní a sami si zvolte, ke který funkcím má mít daná osoba přístup.

Notifikace a upozornění

Aplikace automaticky upozorňuje prostřednictvím e-mailové zprávy na vytvoření nových událostí, zpráv a důležitých termínů nebo sdělení.

Tiskové sestavy

Jednoduše vytisknete nebo uložíte do PDF všechny zadané zprávy, události v kalendáři, hlášení, ankety nebo hlasování.

Katastr nemovitostí

Aplikace načte všechny vlastníky společenství a pravidelně automaticky kontroluje změny v katastru nemovitostí.

PROZKOUMEJTE SVJ APLIKACI

Podívejte se na ukázku SVJ Aplikace


Nahlédněte pod pokličku a podívejte se, jak SVJ Aplikace funguje a jaké nabízí možnosti.

Prozkoumat demo